PALVELUT

iLme innorooms auttaa yrityksiä luomaan positiivisia kokemuksia, jopa elämyksiä asiakkailleen. Yllättävät ja tunteita herättävät asiakaskokemukset jättävät parhaimmillaan pysyvän muistijäljen, joista tulee helposti kerrottua eteenpäin.


INNOVOINTI
uudet menetelmät

iLme innoroomsilta tilataan uusien tuotteiden kehityspalvelua, kokemuksellisia kaupunkitapahtumia ja ideointia kehittäviä menetelmiä.

TUNTU Camp
koulutus

Yrityksen TUNTU on koulutus, jossa kehitetään liiketoimintaa aidon yritystarinan ja asiakaskokemuksien kautta. Saadaan mieleenpainuva kokonaisuus, josta asiakkaalle syntyy TUNTU yrityksestä.

TARINAT
sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on aitoa, herättelevää markkinointia. Sen tavoitteena on oikaista ennakkoluuloja ja herättää asiakkaissa empatiaa sekä samaistumisen tunteita.

TUOTTEISTUS
palvelut pakettiin

Palvelun laatu on usein työntekijäkohtaista. Palvelutuotteistuksella rakennetaan selkeät tavoitteet sekä ohjeistus, miten palvelu saadaan tasalaatuiseksi.


JOKO ALOITETAAN?