Työnäytteet


Erottuvien kylien myy(tä)vät palvelut PALVELUT

BRÄNDITYÖ
VALMENNUKSET

PROJEKTI

Työpaja oli jatkoa Kylien Sydämet -työpajalle. Sen tavoitteena oli vahvistaa omaleimaisia kyliä ja niiden kylätuotteita ja palveluita. Ajatuksena oli avata kylien mielenkiintoa laajemmalle alueelle. Tuotteita ja palveluita voidaan myydä kiertävinä palveluina tai yhteisellä tarjottimella muiden kanssa, esimerkkinä matkailijoille suunnatut reitistöt.


VIIMEISIMMÄT TYÖT