Työnäytteet


MoodboardPALVELUT

BRÄNDITYÖ
OSALLISTAVAT TAPAHTUMAT
TARINALLISTAMINEN
TUOTEKEHITYS

PROJEKTI

Kolarin kunnan luonnontuotehankkeen yhtenä toimenpiteenä oli benchmarkaus- ja markkinointimatka Hong Kongiin. Matkan tavoitteena oli puhtaiden Lapin luonnontuotteiden vientimahdollisuudet Aasiaan. Matkalle tarvittiin markkinointimateriaalia, mutta sitä ei voitu tehdä ennen kuin tiedettiin tarkemmin asiakkaiden mieltymykset ja ostovalintojen todelliset syyt. Tehtiin siis tutkimusväline, Moodboard, jonka avulla voitiin selvittää kohderyhmää puhuttelevat kuvat sekä tekstit.


VIIMEISIMMÄT TYÖT