Työnäytteet


TULEVAISUUDEN KYLÄ -työpajaPALVELUT

OSALLISTAVAT TAPAHTUMAT
VALMENNUKSET

PROJEKTI

Majakka ry:n kylien palvelutuottannon kehittämishanke tilasi iLmeeltä työpajan, jonka tavoitteena oli tehdä väliyhteenvetoa kylien kootuista ideoista ja materiaaleista, ja jäsennellä ne ymmärrettävään muotoon. Lisäksi työpajalla haluttiin uusia, innovatiivisia ideoita kylien palvelutuotantoon, jotta niiden avulla voitaisiin kehittää innovatiivisia kylähankkeita.

Työpajan teemana oli vuosikello, joka rakennettiin kolmivaiheisesti:

  • Ensimmäisessä osiossa kerättiin kylien nykytila, peruskallio.
  • Toisessa osiossa kirjattiin tavoitetila, eli Yhtä köyttä -hankkeen aikana kerätyt ideat.
  • Kolmannessa osiossa unelmoitiin suuresti. Siinä pohdittiin auringonsäteitä, jotka valaisevat koko kylän.


VIIMEISIMMÄT TYÖT